ראשית, נושא ה SVN הוא מאוד רחב, ולכן לא ניתן יהיה לכסותו בפוסט אחד בלבד. בפוסט זה אני אעבור בקצרה על מספר דברים בנוגע ל SVN.

בכתיבת מדריך זה אני עובד עם  MacBook Pro, ואני עובד מול Versions שהוא ה SVN CLIENT שלי. השרת הוא שרת מקומי ואני משתמש בשורת הפקודות כדי להריץ את הפקודות ההכרחיות (בשרת לא יהיה svn client לכן תצטרכו להריץ פקודות כדי ליצור repository).