Category: mongo

אי אפשר שלא לקרוא או לשמוע אודות MongoDB, כיום יותר ויותר מערכות ואפליקציות ממירות את המידע למסדי נתונים אשר לא כוללים בתוכם תרשים (Schema). כמו שאפשר היה להבין זה אומר ש-MongoDB הינו עוד מסד נתונים אשר מבוסס מאובייקטים בתוך מסמך/מסמכים בדומה לכמה אחרים שקיימים כבר ברשת. היופי במסד נתונים מסוג MongoDB הוא שאין צורך בלהגדיר וליצור טבלאות או עמודות אלה פשוט לקרוא להם ובמידה והאם אינם […]

בשלב זה יש לוודא שהחלק הראשון והשני בוצעו כהלכה ושרת ה MongoDB פעיל ורץ, בנוסף לתוסף ה PHP שהותקן ונבדק כפעיל גם הוא. כעת כל מה שנותר לעשות הוא בעצם להתחיל לעבוד עם השרת החדש, ומסד הנתונים החדש.

לאחר התקנת שרת ה MongoDB על השרת הביתי יש צורך בלהתקין את התוסף עבור PHP כדי להריץ פקודות לשרת בעזרת PHP. בכדי להתקין את התוסף תוכלו להשתמש באחת מהדרכים הבאות בהתאם למערכת ההפעלה בה רץ שרת ה MongoDB. ‪