להלן רשימה של ספרים מומלצים (כאלו שקראתי או כאלו שלפי התקציר נראים כספרים שנכתבו בצורה ברורה).

מתחילים

  1. Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional, Fourth Edition
  2. PHP for Absolute Beginners
  3. PHP & MySQL For Dummies 3rd edition (For Dummies (Computer/Tech))

מתקדמים

  1. PHP Objects, Patterns and Practice, Third Edition (Expert’s Voice in Open Source)
  2. PHP Object-Oriented Solutions
  3. PHP Objects, Patterns, and Practice, Second Edition
  4. Pro PHP: Patterns, Frameworks, Testing and More