הגרסא החדשה של YII שוחררה, הגרסא העדכנית ביותר כרגע הינה 1.1.1 עם מעל ל 20 באגים שתוקנו ועשרות אפשרויות חדשות שנוספו כדי מאוד לעדכן את הגרסא שהנכם משתמשים בה לגרסא האחרונה. בכדי להוריד את הגרסא האחרונה הכנסו לעמוד ההורדה של המערכת והורידו את הגרסא האחרונה.

רשימת השינויים לגרסא 1.1.1

Version 1.1.1 March 14, 2010
—————————-
– Bug #727: AR may lose precision for numbers of bigint type (Qiang)
– Bug #738: COciColumnSchema must return ‘double’ if precision and scale designators of NUMBER field are absent (Qiang)
– Bug #816: CUniqueValidator did not work with CFormModel (Qiang)
– Bug #823: typo in CLinkColumn about linkHtmlOptions (Qiang)
– Bug #839: typo in CFormatter about calling method_exists() (Qiang)
– Bug #865: CWidgetFactory didn’t set the owner of the newly created widgets correctly (Qiang)
– Bug #869: CDateFormatter::formatTimeZone() may report error for certain locale data (Qiang)
– Bug #871: A module generated by the yiic module command did not use the application layout by default (Qiang)
– Bug #890: The ‘alias’ option set in default scope was ignored when performing an eager relational query (Qiang)
– Bug #932: CLocale::getWeekDayName() causes PHP error when requesting ‘narrow’ format data (Qiang)
– Bug #947: CTabView does not target tab links correctly when extra elements are put in the header (Qiang)
– Bug #957: CGettextPoFile should allow optional msgctxt (Qiang)
– Bug #967: CFormInputElement doesn’t respect element-id if set (Sam Dark)
– Bug #988: COcSchema::quoteTableName() and quoteColumnName() should quote the names (Qiang)
– Bug #995: The ‘alias’ option set in default scope was ignored when some find methods in AR (Qiang)
– Bug #996: “yiic message” command generates incorrect message file name when used in a module context (Qiang)
– Bug #14 (zii): Added documentation about the “js:” prefix in CJuiSortable (sebas)
– Bug #18 (zii): Change the way CJuiDatePicker sets its language option (sebas)
– Bug #27 (zii): Fixed the issue that when CSRF is turned on, delete button doesn’t work for CGridView (Qiang)
– Bug: Setting the ‘with’ option in criteria array doesn’t trigger eager loading for AR (Qiang)
– Bug: CActiveRecord should update oldPrimaryKey after calling save() (Qiang)
– Bug: CForm renders invalid ‘name’ and ‘type’ attributes when used to generate nested forms (Qiang)
– Bug: Fixed the bug that beforeAjaxUpdate/afterAjaxUpdate of CGridView/CListView do not take effect.
– Bug: Fixed the bug that the names of URL parameters were not encoded (Qiang)
– Bug: CGridView and CListView may not register the needed CSS file for the pager (Qiang)
– Enh #38: Added support to allow CHtml links and buttons work in AJAX responses (Qiang)
– Enh #392: Added CStringValidator::encoding to support checking the length of multibyte strings (Qiang)
– Enh #686: Added CUrlManager::setBasePath() (Qiang)
– Enh #726: Added CDbExpression::params (Qiang)
– Enh #794: Added support to allow using * to select all primary table columns in relational AR query (Qiang)
– Enh #820: Added CAccessRule::message to allow customizing authorization error message (Qiang)
– Enh #826: Added CMenu::itemTemplate property and template option for each menu item (Qiang)
– Enh #857: Added $exit parameter to CController::forward() (Qiang)
– Enh #872: Added CFlexWidget::allowFullScreen (Qiang)
– Enh #888: Added CBaseUserIdentity::setPersistentStates (Sam Dark)
– Enh #898: Added support to allow defining global yiic commands (Qiang)
– Enh #912: Added CModel::onUnsafeAttribute() which will log a warning message when massively assigning unsafe attributes (Qiang)
– Enh #916: Added visible option to buttons in CButtonColumn (Qiang)
– Enh #918: Added support to show attribute name as the label when displaying an array using CDetailView (Qiang)
– Enh #936: Current module ID is no longer needed when calling CController::forward() (Qiang)
– Enh #941: AR now allows MANY_MANY relation to be specified more flexibly (Qiang)
– Enh #953: Added CGridView::hideHeader (Qiang)
– Enh #955: Added validateValue() to CUrlValidator and CEmailValidator (Qiang)
– Enh #971: Added CDbCriteria::addNotInCondition() (Sam Dark)
– Enh #992: Added ‘data’ option to CTabView.tabs property (Qiang)
– Enh: Refactored the blog demo to make use of the new CActiveForm and the filtering feature of CGridView (Qiang)
– Enh: Improved the code generated by yiic, including menu refactoring, filtering/search support, and using active form (Qiang)
– Enh: Improved CHtml::beginForm() to auto-generate hidden fields for a GET form whose action contains query string (Qiang)
– Enh: Added CDataProvider::setTotalItemCount() (Qiang)
– Enh: Added skipOnError property to built-in validators (Qiang)
– Enh: Added CDbConnection::initSQLs (Qiang)
– Enh: Added CHtml::refresh() (Qiang)
– Enh: Added CListView.loadingCssClass and CGridView.loadingCssClass (Qiang)
– Enh: Added filtering support for CGridView (Qiang)
– Enh: Added ‘template’ option to each attribute specification in CDetailView (Qiang)
– Chg #841: Changed CUrlManager::parsePathInfo() to non-static (Qiang)
– Chg #851: yiic tool no longer turns off E_NOTICE (Qiang)
– Chg #949: The init() method will be invoked after an AR instance is created by the find methods (Qiang)
– Chg #974: CComponent::evaluateExpression() no longer suppresses expression error (Qiang)
– Chg #978: CActiveRecord::afterSave() will now be invoked only when the saving is successful (Qiang)
– Chg: Upgraded jquery to version 1.4.2 (Qiang)
– Chg: CMenu will render the ‘active’ CSS class in the container tag of the link (Qiang)
– Chg: Set the default theme for JQuery UI widgets to be ‘base’ (Qiang)
– New: Added CActiveForm that performs model validations via AJAX (Qiang)
– New: Added ‘form’ command to the ‘yiic shell’ tool (Qiang)
– New: Upgraded JQuery UI to 1.8rc3 (Qiang)