נוספה בחינה חדשה במערכת הבחינות בנושא של מסדי נתונים MySQL 5 . בכדי לצפות בבחינה נא ללחוץ כאן.