הרבה שאלות נשאלות בנוגע ל MVC (קיצור של Model-View-Controller) שמשמש בעצם הפרדה בין הלוגיקה והתכנות במערכת לבין העיצוב וה HTML. הרבה פניות נשלחו בנוגע לשימוש נכון ב MVC במערכות אשר נכתבות על ידי המשתמשים. אומנם אני לא אוכל להסביר על הכל מהתחלה עד הסוף אני כן אוכל להציג מחלקה בסיסית שתשמש בתור מנוע טמפלייטס (Template Engine) למערכות אשר נכתבות על ידי המשתמשים. ישנם הרבה פתרונות למנועים דומים לזו שאני אציג שכתבתי אבל ברוב המקרים כולם יעשו את אותו הדבר, חלק נכבד מהמנועים הנתנים להורדה בחינם מכילים אפשרויות נוספות כמו “עיבוד” תגים לוגיים כאלה או אחרים (דוגמא תבוא בהמשך).

נתחיל מהדבר הפשוט ביותר שזה המחלקה שאני כתבתי שבהחלט עושה את העבודה ויכולה לשמש לכל מערכת בין אם היא קטנה או גדולה (נתן אפילו להרחיב את האפשרויות בה במידה וצריך) היא עושה את הדבר הבסיסי ביותר וזה הפרדת התכנות של המערכת לעיצוב. בנוסף היא מאפשר ל”עבד” תגים מסויימים תוך כדי הצגה של הנתונים. (יש לזכור שכמות רבה של תגים תדרוש זמן עיבוד ארוך יותר, לכן מומלץ להשתמש בסוג כלשהו של מטמון כדי לנסות ולהפחית את כמות זמן העיבוד).

מוצגת המחלקה הבאה:

/**
* Template class
*
*/
class Template
{

private $directory = '';

public $output = '';

/**
* Constructor
*
*/
function __construct()
{
$this->directory = "path/to/templates/directory";

}

/**
* Load template
*
* @param string $template
*/
public function LoadIt( $template, $values=array() )
{
$filename = $this->directory . $template;
# File exists?
if( !file_exists( $filename ) )
{
die("Template file could not be found under: ". $filename);
}

# Exists load it and parse it
$template = @file_get_contents( $filename );
return $this->ConvertTags($template, $values);
}

/**
* Show everything
*
*/
public function ShowAll()
{
print $this->LoadIt('header.html');
print $this->output;
print $this->LoadIt('footer.html');
exit;
}

/**
* Convert tags to there properties
*
*/
private function ConvertTags($temp, $values=array())
{
if( is_array( $values ) && count( $values ) )
{
foreach( $values as $word => $replace)
{
$temp = preg_replace( "/\{$word\}/i", "$replace", $temp );
}
}

return $temp;
}
}

ישנם כמה דברים שצריך לדעת כדי להשתמש בה. הדבר הראשון הוא להגדיר את הערך

$this->directory = "path/to/templates/directory";

לנתיב בו תשמרו את קבצי ה HTML שלכם שהם בעצם התצוגה של כל האתר שלכם.

תצטרכו ליצור שני קבצי HTML בשם header.html ו footer.html ולהניח אותם בתיקיה של קבצי ה HTML שהגדרתם קודם לכן.

לאחר מכן כדי להשתמש במחלקה כל מה שעליכם לעשות הוא דבר כזה:


<?php

require_once('template.php'); // call the template class file , can be omitted if __autoload is in use for PHP 5
$template = new Template(); // create new object

$template->output = $template->LoadIt('main.html'); // load the main.html file and pass it onto the output property to output it to the browser

$template->ShowAll(); // display everything at the end

כפי שניתן לראות השימוש במחלקה הוא פשוט ומוצג למעלה. כמו כן ניתן להשתמש במילות מפתח שהמחלקה תדע לעבד אותם ולהחליף אותם עם הערך הנחוץ שהוגדר לכל מילת מפתח. לדוגמא בקוד הבא אנחנו מגדירים את מילת המפתח “{key}” לערך “*this was a key*” זאת אומרת שכשהעמוד יוצג המילת מפתח תשתנה לערך המתאים לה. השימוש נעשה כך:


<?php

require_once('template.php'); // call the template class file , can be omitted if __autoload is in use for PHP 5
$template = new Template(); // create new object

// load the main.html file and pass it onto the output property to output it to the browser
// adding a second parameter as an array of key=>value pairs will result in replace the key with the value assigned
// the code below will replace {key} with *this is a test* inside the main.html file when parsed
$template->output = $template->LoadIt('main.html', array('key' => "*this was a key*"));

$template->ShowAll(); // display everything at the end

כפי שניתן לראות למעלה, הוספת פרמטר שני לפונקציה loadit מסוג מערך של זוגות של מפתח->ערך יביא את האות למחלקה לטפל במערך הזה בדרך מסויימת ככה שהמפתח יוחלף בערך שהוצב לו (כמובן שניתן להוסיף יותר מזוג אחד, שימוש בסיסי במערך) ואז בפעם הראשונה שתופיע מילת המפתח “{key}” היא תוחלף בערך שהוצב לה.

זוהי רק דוגמה קטנה למה שנתן לעשות עם מחלקה שמהווה בעצם מנוע טמפלייטים. המחלקה הזאת היא בסיסית מאוד אבל היא מספיקה לכל אתר בסיסי אשר כתוב ב PHP. ישנם עשרות מחלקות אחרות אשר ניתן להשתמש בתוך קבצי ה HTML של העיצוב במילות מפתח כמו:

{if=”expression”}will show only if “expression” will evaluate to true{/if}

את המחלקות האלה ניתן למצוא באתרים כמו phpclasses.org שמהווה מקור מצויין למחלקות ב PHP מוכנות בחינם. וכמובן בחיפוש במנועי החיפוש.

כפי שניתן היה לראות, זה לא כל כך קשה להשתמש במנוע טמפלייט, והוא מספק הרבה סדר במערכות שמתכנתים כותבים. ניתן כמובן לשפר את המנוע המוצג מעלה למי שיכול ומוכן.